Melden slopen van pand of woning

Voor de meeste sloopwerkzaamheden heeft u geen vergunning maar een melding nodig. Een vergunning is wel nodig bij monumentale panden. Of als het uitdrukkelijk in het omgevingsplan staat.

Wat u moet weten

 • Geen vergunning of melding: bij minder dan 10 m³ sloopafval, als er geen asbest aanwezig is of vrijkomt.
 • Sloopmelding: 
  • sloopactiviteiten met meer dan 10 m³ sloopafval
  • sloopactiviteiten waar asbest bij aanwezig is of vrijkomt
 • Omgevingsvergunning:
  • als het gebouw een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht betreft
  • als het in het omgevingsplan staat

Calamiteiten

Na calamiteiten zoals hagel- of stormschade gaan we uit van volledig herstel van de beschadigde delen. Wilt u deze slechts gedeeltelijk herstellen? Dan heeft u misschien een uitvoerig werkplan nodig. Toon hierbij aan dat bij de werkzaamheden geen asbestvezels vrijkomen. Neem hierover contact op via (0478) 52 33 33 of mail naar gemeente@venray.nl.

Asbest verwijderen

U mag eenmalig maximaal 35 m² asbesthoudende platen aan de buitenkant van uw woning of bijgebouw verwijderen en afvoeren. Minstens vijf werkdagen vóór het verwijderen moet u een sloopmelding doen via het externe-link-icoonOmgevingsloketexterne-link-icoon.

Wilt u asbest verwijderen? Lees het stappenplanexterne-link-icoon wat u dan moet doen.

Bouwcontainer of steiger plaatsen

U mag een container of steiger zonder vergunning plaatsen op de openbare weg. Wel moet u hierbij rekening houden met het volgende:

 • Het mag geen gevaar opleveren voor doorgaand verkeer zoals voetgangers, fietsers en auto’s.
 • Het mag geen hinder of overlast opleveren voor de omgeving.
 • U communiceert dit zelf met de omgeving.
 • De ondergrond en omgeving moet weer schoon en zonder schade worden achtergelaten na het weghalen van de container of steiger.

Aanvragen/melden

Sloopmelding doen

U doet de melding minimaal vier weken voordat u gaat slopen. Dit kunt u eventueel samen doen met een aanvraag omgevingsvergunning. Voeg de volgende gegevens toe:

 • een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Kunt u aantonen dat het gebouw na 1994 is gebouwd? Dan is dit niet nodig. Wel dient u dan een situatietekening én foto’s van het bouwwerk in te leveren.
 • een asbestinventarisatierapport is ook niet nodig indien u een particulier bent en maximaal 35 m² asbesthoudende golfplaten aan de buitenkant van uw woning of bijgebouw, die geschroefd en hecht gebonden zijn, verwijdert en afvoert. Wel dient u dan een situatietekening én foto’s van het bouwwerk in te leveren.
 • een beschrijving van het soort en de hoeveelheid afval
 • eventueel rapporten van het akoestisch onderzoek en het trillingsonderzoek
 • eventueel een sloopveiligheidsplan

U ontvangt binnen vier weken een brief van de gemeente.

Sloopvergunning aanvragen

U kunt zelf controleren of het nodig is een sloopvergunning aan te vragen. Doe de vergunningcheckexterne-link-icoon. Is een sloopvergunning nodig? U vraagt deze aan bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Voeg in uw aanvraag de volgende informatie toe:

 • foto’s
 • een situatieschets
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
 • een tekening van het gebouw met de maten (vaak een oude bouwtekening, hoeft niet door een architect)

U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente waarin de afhandeltermijn staat vermeld. Die is afhankelijk van uw aanvraag. De reguliere procedure duurt maximaal acht weken, de uitgebreide procedure duurt 26 weken of langer.

Melden mobiele puinbreker

Maakt u gebruik van een installatie om het puin te vermalen? Dit moet u melden bij de gemeente.

Kosten