Meedoenbudget

Heeft u een laag inkomen en te weinig geld voor het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging, bibliotheek of voor een museumbezoek? U en uw gezin komen mogelijk in aanmerking voor het Meedoenbudget.

Wat u moet weten

Het meedoenbudget is bedoeld voor volwassenen en kinderen (4 tot 18 jaar) ter bevordering van meedoen. Dit kunnen kosten zijn voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten, voor zover het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld Venray deze kosten niet al vergoeden. Het meedoenbudget bedraagt maximaal € 150 per kind en € 200 per volwassene per kalenderjaar.

U kunt het meedoenbudget gebruiken voor bijvoorbeeld:

 • lidmaatschap van een club of sportvereniging (afhankelijk van de situatie)
 • lidmaatschap van een bibliotheek
 • bezoek aan musea, schouwburg, bioscoop of zwembad
 • entree van een pretpark
 • aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voorwaarden

Wij houden in de volgende situaties rekening met uw schulden:

 • u heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie, of
 • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken.

Dit betekent dat u de aflossingsbedragen van uw schulden van uw inkomen mag aftrekken.

Aanvragen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en aan de voorwaarden voldoet, heeft u de bijdrage voor u en uw kinderen automatisch ontvangen in april 2024. 

Heeft u de bijdrage niet automatisch ontvangen of heeft u een ander inkomen dan een bijstandsuitkering  en voldoet u aan de overige voorwaarden, vul dan het aanvraagformulier in.

U kunt op verschillende manieren een aanvraag indienen:

 • Via een online formulier met uw DigiDexterne-link-icoon
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen per mail opsturen naar gemeente Venray via gemeente@venray.nl.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen printen en opsturen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray of in een gesloten envelop in de brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen persoonlijk inleveren bij de gemeente Venray. Bel dan 0478-52 33 33 optie 1 om een afspraak te maken.

Meesturen

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende stukken mee:

 • Kopie van uw bankpas of een (digitaal) afschrift van het rekeningnummer waarop u de toeslag wilt ontvangen
 • Inkomstengegevens (uitkeringsspecificatie, loonstroken) van de afgelopen 3 maanden van u en uw eventuele partner
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van alle bankrekeningen van u, uw eventuele partner en kind(eren)
 • Beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting van de Belastingdienst (indien van toepassing)
 • Kopie bewijsstuk van vervoermiddel, waardepapieren, etc. (indien van toepassing)
 • Kopie bewijsstuk van schulden (indien van toepassing)