Meedoenbudget

Wat u moet weten

U kunt jaarlijks een maximale bijdrage van € 150,- per persoon aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • Lidmaatschap van een club of sportvereniging (afhankelijk van de situatie)
 • Lidmaatschap van een bibliotheek
 • Bezoek aan musea, schouwburg, bioscoop of zwembad
 • Entree van een pretpark
 • Aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Niet in aanmerking voor vergoeding

 • Kosten internetabonnement
 • Abonnement op tijdschriften
 • (Sport)kleding, materialen voor sport
 • Etentje buitenshuis
 • Spullen die voor school nodig zijn. Voor deze kosten bestaat Stichting Leergeld

Voorwaarden

 • U heeft minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm
 • U heeft een beperkt vermogen. Maximaal € 6.505,- voor alleenstaanden en maximaal € 13.010,- voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden
 • De kosten moeten in het jaar van aanvraag gemaakt zijn

Studenten en scholieren komen niet voor het Meedoenbudget in aanmerking als ze studiefinanciering ontvangen, of een bijdrage uit de 'Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten'

Aanvragen

Het Meedoenbudget 2021 kon worden aangevraagd tot en met 31 december 2021. Het formulier van 2022 is vanaf 1 februari 2022 te vinden op deze pagina.