Meedoenbudget

Wat u moet weten

U kunt jaarlijks een maximale bijdrage van € 150 per persoon aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • Lidmaatschap van een club of sportvereniging (afhankelijk van de situatie)
 • Lidmaatschap van een bibliotheek
 • Bezoek aan musea, schouwburg, bioscoop of zwembad
 • Entree van een pretpark
 • Een voordeelurenkaart van de NS
 • Aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Niet in aanmerking voor vergoeding

 • Kosten internetabonnement
 • Abonnement op tijdschriften
 • (Sport)kleding, materialen voor sport
 • Reiskosten (behalve de voordeelurenkaart van de NS)
 • Etentje buitenshuis
 • Spullen die voor school nodig zijn. Voor deze kosten bestaat Stichting Leergeld

Voorwaarden

 • U heeft minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm (zie formulier)
 • U heeft een beperkt vermogen. Maximaal € 6.120 voor alleenstaanden en maximaal € 12.240 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden
 • De kosten moeten in het jaar van aanvraag gemaakt zijn

Studenten en scholieren komen niet voor het Meedoenbudget in aanmerking als ze studiefinanciering ontvangen, of een bijdrage uit de 'Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten'

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in. Deze komt vanaf 1 februari beschikbaar.