Meedoenbudget

Heeft u een laag inkomen en te weinig geld voor het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging, bibliotheek of voor een museumbezoek? U kunt dan voor uw gezin of uzelf een bijdrage uit het Meedoenbudget aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Wat u moet weten

U kunt jaarlijks een maximale bijdrage van € 150 per persoon ontvangen voor bijvoorbeeld:

 • lidmaatschap van een club of sportvereniging (afhankelijk van de situatie);
 • lidmaatschap van een bibliotheek;
 • bezoek aan musea, schouwburg, bioscoop of zwembad;
 • entree van een pretpark;
 • aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Niet in aanmerking voor vergoeding komen bijvoorbeeld:

 • abonnement op tijdschriften
 • (sport)kleding, materialen voor sport
 • etentje buitenshuis
 • spullen die voor school nodig zijn. Voor deze kosten bestaat Stichting Leergeld.

Voorwaarden

 • Uw inkomen is minder dan 130% van de bijstandsnorm.
 • U heeft een beperkt vermogen. Maximaal € 7.605 voor alleenstaanden en maximaal € 15.210 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden.
 • De kosten moeten in het jaar van aanvraag gemaakt zijn.

Studenten en scholieren komen niet voor het Meedoenbudget in aanmerking als ze studiefinanciering ontvangen, of een bijdrage uit de 'Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten'.

Aanvragen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u géén aanvraag in te dienen. U en uw eventuele kinderen ontvangen automatisch in juli van het jaar het meedoenbudget.

Vul onderstaand aanvraagformulier in en stuur het op naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

U kunt het formulier ook in een gesloten envelop in onze brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.