Mantelzorgwaardering aanvragen kan weer

Publicatiedatum: 
1 mei 2021
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Dankzij hen kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen omgeving blijven onderhouden. En in tijden als deze zijn wij extra dankbaar voor hun inzet. Met de mantelzorgwaardering kunt u uw mantelzorger in het zonnetje zetten. Aanvragen kan vanaf nu!

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor zijn naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week zorg verleent aan een inwoner van Venray.

Keuzemenu

Wij willen mantelzorgers op maat waarderen. Daarom zijn er enkele opties waaruit u kunt kiezen:

  • een geldbedrag
  • een kunst- en cultuurwaardebon
  • een horeca- en winkelwaardebon
  • een combinatie van deze twee bonnen
  • of twee nachten logeren bij Logeerhuis Kapstok

Meer informatie over de keuzemogelijkheden vindt u op de pagina Mantelzorgwaardering.

Iedere aanvrager (18+) van de waardering krijgt sowieso een waardebon voor één nacht logeren in Logeerhuis Kapstok. Kiest u voor de bovengenoemde waardebon om twee nachten te blijven logeren bij Kapstok, dan heeft u in totaal recht op drie nachten. Hierdoor heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf. De zorg van thuis wordt 24 uur per dag voortgezet in het Logeerhuis. Speciaal opgeleide vrijwilligers nemen de mantelzorg over. Ze worden eventueel bijgestaan door de thuiszorgorganisatie of eigen huisarts.

Aanvragen

Venrayse inwoners die mantelzorg ontvangen, kunnen vanaf nu de mantelzorgwaardering aanvragen voor hun mantelzorger. Dit kan via het online aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Bel dan de gemeente op (0478) 52 33 33 (kies in het keuzemenu voor toets 1). Aanvragen is mogelijk tot uiterlijk 1 november 2021.

Steunpunt Mantelzorg Venray

Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Venray. Van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u bellen naar de Mantelzorglijn op telefoonnummer 0478 – 51 73 90. Mailen kan naar mantelzorg@venray.nl.