Mandatenregister

Bevoegdheden, vervanging en volmachten van de gemeente Venray

pdf Mandaten Venray - Venlo (PDF, 165.64 KB)

 

pdf Volmachtenregister algemeen 2020 (PDF, 37.36 KB)

 

pdf Register van procesvertegenwoordiging gemeente Venray (PDF, 87.75 KB)

 

pdf Algemene mandaten-, volmachten- en procesvertegenwoordigingsbesluit (PDF, 78.11 KB)

 

pdf Besluit mandaat, volmacht en machtiging beschermd wonen en opvang 2020-2021 (PDF, 15.52 KB)

 

pdf Mandaatbesluit Uitvoering Wvggz Venray 2020 (PDF, 233.4 KB)

 

pdf Mandaatbesluit administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Venray (PDF, 93.95 KB)

 

pdf Mandaatbesluit beslissing op bezwaarschrift (PDF, 91.88 KB)

 

pdf Besluit mandaat, volmacht en machtiging JeugdzorgPlus (PDF, 194.77 KB)

 

pdf Mandaatbesluit subsidieverstrekking Stichting Veilig Thuis (PDF, 174.66 KB)

 

pdf Besluit mandaat, volmacht en machtiging inkoopprocedure 2022 e.v. beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg& OGGZ preventie Noord- en Midden-Limburg (PDF, 443.62 KB)

 

pdf Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord (PDF, 681.62 KB)

 

Mandaten per team

pdf Mandatenregister Algemeen, team Rechtsbescherming en team Support (PDF, 65.74 KB)

 

pdf Volmachtenregister HRM (PDF, 56.57 KB)

 

pdf mandaten SDW - FSDW 2017 (PDF, 155.43 KB)

 

pdf Mandatenregister Stad Dorpen Wijken - team MO (PDF, 49.12 KB)

 

pdf Mandatenregister Wonen, Werken, Leven - team Burgerzaken (PDF, 94.78 KB)

 

pdf mandaten WWL - BW 2017 (PDF, 159.21 KB)

 

pdf Mandatenregister Wonen Werken Leven - team VTH (PDF, 81.73 KB)

 

pdf Mandatenregister Stad Dorpen Wijken - team RO (PDF, 33.76 KB)

 

pdf Mandatenregister BV team GEO (PDF, 102.2 KB)

 

pdf Mandaten team CV (PDF, 22.04 KB)

 

pdf Mandaten team GV (PDF, 5.92 KB)

 

pdf Mandatenregister afdeling Wonen Werken Leven team Schakelplein (PDF, 46.4 KB)

 

pdf mandaten WWL - MON 2015 (PDF, 10.15 KB)


Mandaten RUD

pdf Volmachten en mandaten RUD (PDF, 35.19 KB)

 

pdf Mandaat BRZO RUD ZL (PDF, 2.16 MB)

 

pdf Mandaat RUD LN (PDF, 1.81 MB)


Ondermandaten

pdf Ondermandaten team Schakelplein (PDF, 78.24 KB)

pdf Ondermandaat Burgerzaken (PDF, 234.35 KB)

  pdf Verlening ondermandaat Maatschappelijke Ondersteuning (PDF, 24.22 KB)

 

pdf Ondermandaat VTH (PDF, 97.64 KB)

 

pdf Verlening ondermandaat Team C&V (PDF, 112.44 KB)

 
pdf Ondermandaat GEO (PDF, 107.8 KB)
 

Mandaten Werkplein

pdf Procesvolmacht Venlo (PDF, 21.42 KB)