Jeugdhulp

Wat u moet weten

  • Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp beschikbaar. Bijvoorbeeld hulp aan huis (ambulante hulp), jeugd-GGZ of verblijf in een jeugdinstelling. Soms ligt de oplossing in voorzieningen in uw buurt waar u gebruik van kunt maken zoals een opvoedcursus. Ook zijn er vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen. Of u kunt hulp krijgen van buren, de school of familie. Als het nodig is kunt u een individuele voorziening krijgen via de gezinscoach. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.
  • Als ouder of verzorger kunt u terecht bij de jeugdconsulent van de gemeente Venray voor jeugdhulp. Jeugdhulp is hulp aan kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders. De jeugdconsulent regelt de toegang tot de jeugdhulp. De jeugdconsulent gaat graag met u in gesprek over wat er aan de hand is of over de vragen die ouders hebben. De jeugdconsulent is te bereiken via tel: (0478) 52 33 33 (keuze 1) of per e-mail: schakelplein@venray.nl.

Hoogte persoonsgebonden budget

Voor een maatwerkvoorziening gelden 2 tarieven: een tarief voor de professionele dienstverlener en een tarief voor iemand uit het sociale netwerk. De maximale hoogte van uw persoonsgebonden budget wordt als volgt berekend: de omvang van de te leveren hulp wordt vermenigvuldigd met het tarief. Bekijk de verschillende uurtarieven.

Contact en meer informatie

Bel met het Schakelplein van de gemeente Venray, telefoon (0478) - 52 33 33. Kies in het menu voor 1. Wij maken een afspraak voor een gesprek. Hierbij mag bijvoorbeeld uw partner, een vertrouwenspersoon of iemand van MEE cliëntondersteuning aanwezig zijn.