Jeugdhulp

Heeft u vragen, zorgen of problemen over opgroeien of opvoeden? Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning of hulp. De gemeente regelt de toegang tot jeugdhulp. Een jeugdconsulent bekijkt samen met uw kind welke hulp het beste is.

Wat u moet weten

Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben zoals persoonlijke verzorging, begeleiding, of kortdurend verblijf. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulpexterne-link-icoon beschikbaar. Soms ligt de oplossing in voorzieningen in uw buurt waar u gebruik van kunt maken, zoals een opvoedcursus. Ook zijn er vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen. Of u kunt hulp krijgen van buren, de school of familie.

Jeugdconsulent

Voor jeugdhulp kunt u terecht bij de jeugdconsulent van de gemeente Venray. De jeugdconsulent regelt de toegang tot de jeugdhulp. De jeugdconsulent gaat graag met u in gesprek over wat er aan de hand is of over de vragen die ouders hebben. De jeugdconsulent is te bereiken via (0478) 52 33 33 (keuze 1) of schakelplein@venray.nl.

Lees meer over het gesprek met een jeugdconsulent op de pagina Keukentafelgesprek.

Gezinscoach

Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden, financiën, werk of gezondheid? De gezinscoach kan u hierbij ondersteunen en adviseren. Als gezin bepaalt u in eerste instantie zelf wat er gebeurt en werkt u samen met de gezinscoach. Hulp van een gezinscoach is gratis, u heeft geen verwijzing van de gemeente nodig. De gezinscoach schakelt – als dat nodig is – de jeugdconsulent in voor specialistische hulp. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Hoogte persoonlijk budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget van de overheid waarmee u zelf de zorg die nodig is, kunt inkopen. Tijdens een keukentafelgesprek met de jeugdconsulent van de gemeente worden de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget met u besproken.

Voor een maatwerkvoorziening gelden twee tarieven: een tarief voor de professionele dienstverlener en een tarief voor iemand uit het sociale netwerk. De maximale hoogte van uw persoonsgebonden budget wordt als volgt berekend: de omvang van de te leveren hulp wordt vermenigvuldigd met het tarief. Bekijk de verschillende uurtarieven.

Zorgaanbieders

De gemeente heeft voor jeugdhulp contracten afgesloten met verschillende aanbieders van zorg. De precieze zorg kan per aanbieder verschillen. U kunt altijd bij de aanbieder informeren of de gevraagde zorg vergoed wordt en onder het contract met de gemeente valt.

Bekijk het overzicht van alle zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten op sociaaldomein-limburgnoord.nlexterne-link-icoon.

Landelijke inkoop jeugdzorg

Jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie hebben een landelijk contract afgesloten met de VNG. Een lijst van deze jeugdhulpaanbieders is te raadplegen via op de website van de VNGexterne-link-icoon.

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er met de hulpverlener niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u informatie en advies geven over uw rechten en plichten. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een gesprek met de hulpverlener of bij het opstellen van een klachtbrief.

AKJ

Telefoon: (088) 555 10 00
E-mail: info@akj.nl
Website: www.akj.nlexterne-link-icoon
Via de chat: op maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00

Contact

Bel met het Schakelplein van de gemeente Venray, telefoon (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1. Wij maken een afspraak voor een gesprek. Hierbij mag bijvoorbeeld uw partner, een vertrouwenspersoon of iemand van MEE cliëntondersteuning aanwezig zijn