Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al langer van weinig geld? En heeft u geen uitzicht op een beter inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Wat u moet weten

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig op een laag inkomen zijn aangewezen. De individuele inkomenstoeslag mag u vrij besteden en bedraagt:

 • Voor gehuwden/samenwonenden € 710 
 • Voor een alleenstaande ouder € 640 
 • Voor een alleenstaande € 500 

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Venray.
 • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U had de afgelopen drie jaar minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm.
 • U heeft een beperkt vermogen. Maximaal € 7.575 voor alleenstaanden en maximaal € 15.150 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden.
  Bij een eigen woning mag de overwaarde van uw eigen huis niet meer zijn dan € 63.900.
 • U heeft geen zicht op inkomensverbetering.
 • U heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum (datum van ontvangst van de aanvraag):
  • Geen boete gekregen voor het schenden van de inlichtingenplicht;
  • Geen maatregelen, afstemming of boete gekregen voor het verwijtbaar schenden van de arbeids- en re-integratieverplichting.
 • U bent geen student.
 • U heeft per kalenderjaar maar 1 keer recht op de individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en aan de voorwaarden voldoet, heeft u de bijdrage automatisch ontvangen in april 2024. 

Heeft u de bijdrage niet automatisch ontvangen of heeft u een ander inkomen dan een bijstandsuitkering en voldoet u aan de overige voorwaarden, vul dan het aanvraagformulier in.

U kunt op verschillende manieren een aanvraag indienen:

 • Via een online formulier met uw DigiDexterne-link-icoon
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen per mail opsturen naar gemeente Venray via gemeente@venray.nl.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen printen en opsturen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray of in een gesloten envelop in de brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen persoonlijk inleveren bij de gemeente Venray. Bel dan 0478-52 33 33 optie 1 om een afspraak te maken.

Meesturen

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende stukken mee:

 • Kopie van uw bankpas of een (digitaal) afschrift van het rekeningnummer waarop u de toeslag wilt ontvangen
 • Jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar  (van werkgever of uitkeringsorganisatie) van u en uw eventuele partner
 • Bankafschriften (jaaropgaven) van de afgelopen 3 jaar van alle bankrekeningen van u, uw eventuele partner en kind(eren)
 • Beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting van de Belastingdienst (indien van toepassing)
 • Kopie vaststelling WOZ-waarde eigen woning, gegevens hypotheek op eigen woning (indien van toepassing)
 • Kopie bewijsstuk van vervoermiddel, waardepapieren, etc. (indien van toepassing)
 • Kopie bewijsstuk van schulden (indien van toepassing)