Grootschalige energielandschappen Noord-Limburg

In de regio Noord-Limburg kijken we of de energieopwekking op drie grootschalige locaties kan worden geconcentreerd, zodat andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden in de regio gespaard blijven. Naast de ontwikkeling van Energielandgoed Wellsmeer vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden in het gebied aan de westzijde van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas én in het grensgebied van de gemeenten Beesel en Venlo. Deze potentiegebieden komen voort uit KODE en de RES NML. De grootschalige locaties dragen bij aan de regionale en landelijke doelstellingen met betrekking tot het duurzaam opwekken van energie.

Energielandgoed Wells Meer

In de gemeente Bergen zijn vergevorderde plannen voor het opwekken van duurzame energie door zonnevelden en windturbines. Dit gaat plaatsvinden op Energielandgoed Wells Meer: een gebied van ruim 400 hectare, waar naast de opwekking van duurzame energie, ook veel aandacht is voor bestaande en nieuwe natuur.

Gemeente Bergen en gemeente Venray hebben afgesproken dat Venray op termijn mede-eigenaar van het landgoed kan worden.

Kijk voor meer informatie over Energielandgoed Wells Meer op energielandgoedwellsmeer.nlexterne-link-icoon.

Ondergrondse verbinding

Tussen de hoogspanningsstations Venray en Energielandgoed Wells Meer in Bergen komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Deze loopt door de gemeente Venray. Dit is nodig om de duurzame energie die straks wordt opgewekt op het energielandgoed, optimaal te benutten en te transporteren.

Kijk voor meer informatie op Venray - Bergen (tennet.eu)externe-link-icoon

Verkenning energieke gebiedsontwikkeling in Venray – Horst aan de Maas

De verkenning in Venray moet nog starten. In Horst aan de Maas is een gebiedsverkenning uitgevoerd. De rapportage Gebiedsverkenning Grootschalige Energieprojecten vindt u hier:

Informatie – Energielandschap Horst aan de Maasexterne-link-icoon