Duurzaamheid centrum Venray

De gemeente Venray werkt aan de verduurzaming van de gemeente op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Daarnaast zetten we in op duurzame mobiliteit. Ook in het centrum van Venray.

Omgevingsplan Centrum Venray

In het omgevingsplan Centrum Venray is een regeling opgenomen om duurzaamheid en gezondheid in het centrum van Venray te bevorderen. Dit gebeurt door bij grotere (ver)bouwplannen ook ruimte te bieden aan het ‘vergroenen’, ‘verblauwen’ en ‘verduurzamen’ van het perceel en de omgeving in het centrumgebied. Hiermee wil de gemeente een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving creëren in het centrumgebied van Venray.

Door maatregelen te nemen op het gebied van ‘vergroenen’ en ‘verblauwen’, voorkomen we hittestress en regenwateroverlast in het centrum van Venray. Bovendien kunnen de maatregelen bijdragen aan de verduurzaming en de biodiversiteit in het centrumgebied.

Inspiratiegids duurzaamheid en gezondheid centrum Venray

In de Inspiratiegids duurzaamheid en gezondheid centrum Venray worden voorbeelden in beeld gebracht. Het betreft met name maatregelen op perceelniveau in het centrumgebied van Venray ten aanzien klimaatadaptatie (‘vergroenen’ en ‘verblauwen’) en energietransitie (‘verduurzamen’). Daarnaast wordt ook ingegaan op het aspect circulariteit, duurzame verlichting en mobiliteit.