Collegebesluiten 30 januari 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Samenwerkingsovereen-komst implementatietraject 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)' met Trimbos-instituut

7. Jaarlijkse Suppletie-uitkering opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 2023

8. ‘Verklaring van geen bezwaar‘ Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal nevenvestiging Mikado VSO

10. Vaststellen bestemmings-plan ’Venray, 3e partiële herziening (reparatie Merseloseweg 96 Venray)’ (NL.IMRO.0984.BP23006-va01)

11. Vaststellen bestemmings-plan Woningbouw Brugpas-Veulenseweg Veulen, fase II (NL.IMRO.0984.BP23029-va01)

13. Vaststellen bestemmingsplan ’Stationsweg 197a/Mgr. Hanssenstraat 1a Oostrum (NL.IMRO.0984.BP23010-va01)’