Collegebesluiten 24 juni 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Raadsinformatiebrief Rapportage horizontaal toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Venray (KPI-verslag) over de periode mei 2023 - mei 2024

11. Beantwoording Artikel 38-vragen inzake de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

12. Vaststellen bestemmingsplan ‘Westsingel 54-54a Venray’ (NL.IMRO.0984.BP23018-va01)

14. Afwijking van het inrichtingsplan van de weekmarkt in kader van de “11e van de 11e” in 2024