Collegebesluiten 20 februari 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Raadsinformatiebrief stand van zaken herontwikkeling locatie Toverbal

7. Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Agrobaan fase 4 Ysselsteyn” (NL.IMRO.0984.BP21019-va01)