Collegebesluiten 2 juli 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Subsidieverstrekking en monitoring continuïteitsplan Mutsaersstichting

10. Zienswijze Ontwerp Wijzigingsverordening 2024 Omgevingsverordening Limburg

11. Reactie op motie 0740 actualisatie visie klimaatadaptatie en evaluatie uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

15. Beëindiging bewoning en verwijdering chalets vakantiepark De Zwaluw te Ysselsteyn