Collegebesluiten 19 september 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Financiële bijdrage voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Marokko

10. Zienswijze concept gewijzigde Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR)

11. Zienswijze concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

14. Collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor opladen elektrische auto’s 2024-2028

17. Vaststellen bestemmingsplan Drie woningen Beetezijweg Blitterswijck (NL.IMRO.0984.BP22007-va01)

19. Ontwerpbestemmingsplan ‘Venray, 3e partiële herziening (reparatie Merseloseweg 96 Venray)’ (NL.IMRO.0984.BP23006-on01)

23. Vaststellen bestemmingsplan “Merseloseweg 165b Venray” (NL.IMRO.0984.BP22035-va01)

24. Vaststelling bestemmingsplan ‘Veerweg 16 Blitterswijck e.a.’ (NL.IMRO.0984.BP22055-va01)

27. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN)