Collegebesluiten 18 juni 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Raadsinformatiebrief inzake Midterm Review (MTR) Collegeprogramma 2022-2026

8. Doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg 2025-2028

10. Beantwoording artikel 38-vragen over illegale afgravingen Loobeekdal