Collegebesluiten 18 juli 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Incidenteel subsidie voor samenwerkingsproject “In de schaduw van de tijd"

11. Raadsinformatiebrief Themasessie Internationale Werknemers

12. Raadsinformatiebrief Themasessie Internationale Werknemers

13. Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Zompgraaf Oostrum (NL.IMRO.BP21001.on01)

14. Vaststelling bestemmingsplan Breevennenweg 5 Leunen (NL.IMRO.0984.BP22022- va01)