Collegebesluiten 16 januari 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. art.38 vragen CDA , inzake formatie-overzicht in Par. E. Bedrijfsvoering

8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Peelweg 2-2a Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984. BP22032- va01)

9. Wijziging van de aanwijzingen toezichthouder ACT! Interventieteam Noord-Limburg