Collegebesluiten 12 september 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Vosseven 6 Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP23004- va01)

14. Beantwoording art. 38 vragen van de fracties van GroenLinks, PvdA en SP over de voormalige stortplaats Venrays Broek en omgeving

16. Vaststelling bestemmingsplan ‘Wanssumseweg 8, Geijsteren’ (NL.IMRO.0984.BP23005-va01)

21. Beantwoording artikel 38-vragen SP over de lozingen Claessen Tankcleaning B.V.