Collegebesluiten 12 december 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

12. Opdracht Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ) 2024 t/m 2027

13. Aanpassen Besluit Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2024

22. Voortgang Omgevingsprogramma Economie, stimuleringsregeling centrum en Venray Bloeit

24. Ontwerpwijzigingsplan 'Veulensewaterweg 8 te Veulen' (NL.IMRO.0984.WBP23002-on01)

25. Ontwerpwijzigingsplan 'Veldstraat 22 te Merselo' (NL.IMRO.0984.WBP23002-on01)