Collegebesluiten 11 juni 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Vaststellen van het wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regelingen

8. Raadsinformatiebrief evaluatie raamovereenkomsten Jeugd, Wmo en Participatie