Campings en recreatieparken

Start of heeft u een onderneming waarin u mensen laat overnachten? Zoals een hotel, camping, recreatiepark of pension? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Wat u moet weten

Een exploitatievergunning is nodig bij een openbare inrichting. Hiervan is sprake als u een hotel, camping, recreatiepark of pension opent.

Zijn bovenstaande categorieën niet van toepassing? Dan heeft u een vergunning nodig als u bedrijfsmatig logies verstrekt.


Een exploitatievergunning is niet nodig bij:

  • Campings, recreatieparken en bed- en breakfasts waar aan maximaal twintig personen gelijktijdig logies kan worden verstrekt.

Nieuwe vergunning aanvragen

  • Als u voor het eerst een openbare inrichting opent.
  • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV.
  • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt.

Vergunning aanpassen

  • Als uw pand bouwtechnisch verandert. Neem nog vóór de verbouwing contact op met het team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Melden van een wijziging in leidinggevende

  • Als er een nieuwe leidinggevende komt. De leidinggevende kan meteen aan het werk.
  • Als een leidinggevende vertrekt.

Aanvragen

Vergunning aanvragen

Indien u een aanvraag voor of wijziging van een exploitatievergunning wilt indienen, vraagt u vooraf een overleg met het team Vergunning, Toezicht en Handhaving. Bel naar de gemeente op (0478) 52 33 33 of mail naar teamAPV@venray.nl.

Leidinggevende toevoegen of wijzigen

Vul onderstaand formulier 'aanvraag wijziging leidinggevende' in. Vul ook per leidinggevende het formulier 'verklaring leidinggevende in'. Voordat u het formulier invult, dient u het eerst op te slaan op uw computer. Na het invullen mailt u het formulier naar administratieVTH@venray.nl. Per post verzenden of afgeven in een gesloten envelop in de brievenbus van de gemeente kan ook.

Kosten

De kosten voor het behandelen van een aanvraag voor een exploitatievergunning zijn € 553,80.