Bijstandsuitkering beëindigen of terugbetalen

De bijstandsuitkering kan vanwege verschillende redenen worden beëindigd. U wordt hierover rechtstreeks geïnformeerd. Als u teveel of ten onrechte bijstand heeft ontvangen, kunnen wij deze terugvorderen.

Beëindiging

De bijstandsuitkering wordt beëindigd als:

 • U werk vindt en genoeg gaat verdienen om van te leven.
 • U gaat samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft.
 • U een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt, waardoor u meer vermogen heeft dan de vermogensgrens.
 • U recht hebt op een andere uitkering, zoals een WW- of WIA-uitkering.
 • U de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
 • U verhuist naar een andere gemeente.
 • U in de gevangenis zit.
 • U langer dan 28 dagen per jaar in het buitenland verblijft.
 • U overlijdt.

Uw bijstandsuitkering kan ook beëindigd worden bij fraude en als u uw verplichtingen of afspraken niet nakomt. Kijk voor de afspraken rondom uw bijstandsuitkering.

U wordt rechtstreeks geïnformeerd over beëindiging van uw bijstandsuitkering via een brief, ook wel de beëindigingsbeschikking genoemd. In de beëindigingsbeschikking staat:

 • Waarom uw bijstandsuitkering wordt beëindigd.
 • Wanneer de beëindiging ingaat.
 • Of u nog geld ontvangt, bijvoorbeeld vanwege opgespaarde vakantietoeslag.
 • Of u nog geld terug moet betalen vanwege onterecht ontvangen uitkering.
 • Informatie over het maken van bezwaar.

Terugbetalen

Bijstand die u te veel of onterecht heeft ontvangen moet u terugbetalen. Wij verrekenen het bedrag met de eventuele uitkering die u nog te goed hebt, bijvoorbeeld het vakantiegeld. Lukt dat niet? Dan moet u het bedrag zelf terugbetalen aan de gemeente.

U wordt rechtstreeks geïnformeerd over een terugbetaling via een brief, ook wel het terugvorderingsbesluit genoemd. In het terugvorderingsbesluit staat:

 • Waarom u een bedrag moet terugbetalen
 • Hoeveel u moet terugbetalen.
 • Hoe u het bedrag kunt terugbetalen.
 • Voor wanneer u het bedrag kunt terugbetalen.
 • Informatie over het maken van bezwaar.

Betalingsregeling

 • Wij vragen u het bedrag in 1 keer aan ons terug te betalen. Lukt dit niet? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen door te bellen naar (0478) 52 33 33, optie 1.
 • Als wij een betalingsregeling met u afspreken, krijgt u hierover een brief. U hebt dan uitstel tot het betalen van het bedrag ineens zolang u de betalingsregeling nakomt.
 • Wilt u alsnog meer betalen dan afgesproken in de betalingsregeling? Dat kan altijd, dit hoeft u niet aan ons door te geven.
 • Lukt het niet om uw betalingsregeling na te komen? Neem dan contact met ons.

Contact

Heeft u nog vragen over het terugbetalen van een bijstandsuitkering? Neem dan contact met ons op via (0478)  52 33 33, optie 1.