Afspraken bijstandsuitkering

Als u een uitkering krijgt, moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Er gelden regels en plichten. Voldoet u hier niet aan? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. Tijdelijk of zelfs helemaal. Ook kunt u een boete krijgen.

Wat u moet weten

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen, anders kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen of stopzetten:

 • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV en verlengt de inschrijving opnieuw op werk.nlexterne-link-icoon.
 • Met de gemeente maakt u afspraken over hoe u op zoek gaat naar werk. Bijvoorbeeld over hoe vaak u per week solliciteert en op welke vacatures. De gemeente verwacht van u dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Anders heeft dit consequenties. Bijvoorbeeld een verlaging van uw uitkering.
 • U bent verplicht naar de afspraken met een medewerker van de gemeente te gaan. Kunt u echt niet komen? Afzeggen van een afspraak kan alleen als u daar een geldige reden voor heeft.
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie moet u binnen twee weken melden. Bijvoorbeeld als u naast uw uitkering nog andere inkomsten krijgt, gaat verhuizen of gaat samenwonen.
 • Heeft een medewerker van de gemeente u aangemeld voor een training, workshop of andere activiteit? Dan bent u verplicht hier actief aan mee te doen. U mag dus niet zonder geldige reden afbellen en u zet zich voldoende in.
 • De gemeente verwacht dat u zich inzet voor de maatschappij als u nog niet kunt werken. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.
 • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.

U moet volledige en juiste informatie geven over uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. Doet u dit niet, dan pleegt u fraude. Voorbeelden van fraude zijn:

 • u meldt niet dat u meer inkomen heeft dan opgegeven of als u werkt;
 • u meldt niet dat u samenwoont;
 • u geeft onjuiste informatie;
 • u meldt niet dat u een erfenis heeft gekregen;
 • u meldt niet dat u een prijs heeft gewonnen.

Voldoende Nederlands beheersen

Het is gemakkelijker werk te vinden als u het Nederlands goed beheerst. De overheid wil dat iedereen met een bijstandsuitkering het Nederlands voldoende kan verstaan, lezen, spreken en schrijven. Voldoende is het niveau van de basisschool of hoger. Is uw Nederlands onvoldoende? Dan maken wij afspraken met u over het verbeteren van uw taalniveau.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt (administratief) beroep aantekenen. Dit doet u binnen zes weken na de beslissing.


Stuur het beroepschrift op naar:

Gemeente Venray
College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray