Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig inkomen? Als u geen recht heeft op andere uitkeringen, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Wat u moet weten

Er zijn verschillende vormen van bijstandsverlening mogelijk:

 1. Algemene bijstand
  Voor volwassenen met onvoldoende inkomen en vermogen om in het levensonderhoud te voorzien.
 2. Bijstand voor zelfstandig ondernemers
  Als uw bedrijf tijdelijk financiële problemen heeft kunt u bijstand voor zelfstandig ondernemers aanvragen.
 3. IOAW-uitkering (50 jaar of ouder)
  Bent u geboren voor 1 januari 1965 en werkeloos geworden na uw 50e verjaardag? Dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen.
 4. IOAZ-uitkering (zelfstandig ondernemers)
  Bent u 55 jaar of ouder, zelfstandig ondernemer en moet u uw bedrijf noodgedwongen sluiten? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

Uitkering SVB

Bent u of uw partner ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, maar is uw inkomen en vermogen lager dan het sociaal minimum, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website van SVBexterne-link-icoon voor meer informatie en aanvragen van deze uitkering.

Voorwaarden

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien.
 • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering om in uw levensonderhoud te voorzien (zoals een uitkering van het UWV of van de SVB).
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Voor algemene bijstand: u en uw eventuele partner hebben niet genoeg vermogen om in het levensonderhoud te voorzien.
 • Voor algemene bijstand en IOAW-uitkering: u heeft zich via www.werk.nlexterne-link-icoon bij het UWV als werkzoekende ingeschreven.

Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar, ouderen en zelfstandigen.

Aanvragen

 • Een aanvraag kunt u indienen via www.werk.nlexterne-link-icoon.
 • Wij adviseren u een aanvraag zo snel mogelijk in te dienen nadat duidelijk is dat u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De ingangsdatum van de bijstandsuitkering is veelal de datum waarop u de aanvraag heeft ingediend.
 • Nadat u de aanvraag heeft ingediend, wordt u binnen 3 werkdagen gebeld door de gemeente om een afspraak te maken. Bij deze afspraak neemt u verschillende bewijsstukken mee. Na de afspraak verwachten wij dat u binnen 2 weken het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken inlevert.
 • Binnen 8 weken nadat u het aanvraagformulier met bewijsstukken heeft verstuurd, ontvangt u van de gemeente een brief met de beslissing. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.

Voorschot

U kunt een voorlopig voorschot aanvragen als uw aanvraag volledig is ingediend en u financiële nood heeft. U moet het voorschot terugbetalen als u geen recht op bijstand heeft. Als u wel recht op bijstand heeft wordt het voorschot verrekend met de eerste uitbetaling.

Contact

Heeft u aanvullende vragen over het aanvragen van een bijstandsuitkering? Of wilt u vanwege uw financiële noodsituatie een voorschot aanvragen? Bel de naar 088 - 00 46 373 op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur, of mail naar aanvraaguitkering@venray.nl.