Bijstandsfraude melden

Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt en hierdoor fraude pleegt? Meld dit bij de sociale recherche Venlo. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Bijstandsfraude

De sociale recherche Venlo behandelt meldingen van mogelijke bijstandsfraude. We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden.

Bijvoorbeeld:

  • niet doorgeven van (extra) inkomen uit bijvoorbeeld zwart werk
  • niet doorgeven van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
  • ingeschreven zijn op een adres, maar ergens anders wonen
  • samenwonen en dit niet doorgeven

Contact

U kunt op verschillende manieren melding maken van bijstandsfraude:

Gemeente Venlo Afdeling Samen Leven en Werken
T.a.v. handhaving / sociale recherche
Postbus 3388
5902 RJ Venlo