Basis- en speciaal onderwijs (primair onderwijs)

Basisonderwijs

  • SPOVenray en Regio heeft 14 basisscholen en 1 speciale basisschool. De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de wijken van Venray 
  • Dynamiek Scholengroep heeft 20 scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray
  • Mozon is een stichting voor Montessori-onderwijs. In Venray, de wijk Landweert is een Montessori-centrum gevestigd

Speciaal basisonderwijs

Dit onderwijs is voor:

  • Moeilijk lerende kinderen
  • Kinderen met moeilijkheden in de opvoeding
  • Kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben

In Venray is Focus de school voor speciaal basisonderwijs.

Speciaal onderwijs

Dit onderwijs is voor:

  • Kinderen met omgangsproblemen
  • Kinderen met lichamelijke en meervoudige beperkingen

In Venray is Spectrum de school voor speciaal onderwijs.

Intern begeleider op school

De intern begeleider op school coördineert vragen van u en/of van de leerkracht voor ondersteuning die nodig is voor uw kind. De intern begeleider brengt u met de hulpvraag in kaart en kan u in contact brengen met de gezinscoach of jeugdconsulent van de gemeente Venray. Iedere school heeft een intern begeleider. Deze is bereikbaar via de school van uw kind.