Basis- en speciaal onderwijs (primair onderwijs)

Uw kind mag naar school vanaf 4 jaar. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. U kiest zelf de basisschool. Tijdens de open dag kunt u de scholen bezoeken. U moet uw kind zelf aanmelden. In Venray zijn katholieke, protestantse, openbare, Jenaplan en Montessori scholen.

Basisonderwijs

  • SPOVenray en Regio heeft 14 basisscholen en 1 speciale basisschool. De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de wijken van Venray.
  • Dynamiek Scholengroep heeft 20 scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
  • Mozon is een stichting voor Montessori-onderwijs. In Venray, de wijk Landweert is een Montessori-centrum gevestigd.

Speciaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs is voor:

  • moeilijk lerende kinderen;
  • kinderen met moeilijkheden in de opvoeding;
  • kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben.

In Venray is Focus de school voor speciaal basisonderwijs.

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is voor:

  • kinderen met omgangsproblemen;
  • kinderen met lichamelijke en meervoudige beperkingen.

In Venray is Spectrum de school voor speciaal onderwijs.

Intern begeleider op school

De intern begeleider op school coördineert vragen van u en/of van de leerkracht voor ondersteuning die nodig is voor uw kind. De intern begeleider brengt met u de hulpvraag in kaart en kan u in contact brengen met de gezinscoach of jeugdconsulent van de gemeente Venray. Iedere school heeft een intern begeleider. Deze is bereikbaar via de school van uw kind.