Afvalcontainer

Zijn er problemen met uw afvalcontainer? Is uw container bijvoorbeeld niet geleegd, kwijt of kapot? Of wilt u een container ruilen voor een ander formaat? Regel dit eenvoudig online.
Als uw container gestolen is, doet u aangifte bij de politie.

Container omruilen

Gemeente Venray zamelt het afval sinds 1 maart 2022 anders in. U mag gratis een andere maat container kiezen als u dat wilt. Dit geldt voor zowel de groene GFT+E container als de grijze restafvalcontainer. Regel dit online via afvalinfolijn.nl of bel gratis (088) 004 63 45. Het kan een aantal weken duren voordat uw container omgeruild wordt.

Let op: nadat uw container geruild is, mag u deze container gedurende zes maanden niet meer ruilen.

Soorten containers

Ieder huishouden heeft de beschikking over twee afvalcontainers: een grijze restafvalcontainer en een groene GFT+E container. Dit geldt ook voor een bedrijf met bewoning. De containers horen bij uw perceel, niet bij u als bewoner. Als u een container aanvraagt, kunt u kiezen voor 25 liter (alleen GFT+E), 60 liter (alleen restafval), 140 liter en 240 liter.

Grijze containers

In de grijze container kan huishoudelijk afval dat u niet kunt scheiden voor hergebruik of recycling. Is restafval te groot voor de container, dan valt het onder grof huisvuil. Dat brengt u naar het Milieustation of laat u thuis ophalen. U betaalt per keer dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Hoe kleiner uw grijze container, hoe minder u betaalt.

Groene containers

In de groene GFT+E container mag al het organisch afval zoals schillen en resten van groente, fruit en aardappelen, etensresten zoals restjes van gekookt eten, vlees en vis, brood- en kaaskorsten, eierschalen, pinda- en notendoppen, onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, snijbloemen en kamerplanten, mest van kleine huisdieren met stro. Meer informatie staat op de afvalkalender. Het aan de straat zetten van de GFT+E container is gratis.

Ondergrondse containers

Woont u in een flat of appartement? Dan brengt u restafval naar een ondergrondse container. U opent deze container met uw afvalpas. U betaalt per inworp (maximaal 60 liter).

Bouwcontainers

Gaat u verbouwen en wilt u een container voor uw huis plaatsen? Lees de voorwaarden op onze pagina Verbouwen of een kleine aanpassing.

Bedrijven en afval

Bedrijven met bewoning

 • Alleen het huishoudelijk afval in de containers of aanbieden bij het Milieustation. De bewoners betalen afvalstoffenheffing.
 • Bedrijfsafval laat u afhalen door een erkende inzamelaar.

Bedrijven zonder bewoning

 • Bedrijven zonder bewoning mogen geen huisvuil aanbieden en betalen geen afvalstoffenheffing. Bedrijfsafval moet worden opgehaald door erkende inzamelaars.

Container aan straat zetten

 • De groene GFT+E container kunt u één keer per week aan de straat zetten.
 • De grijze restafvalcontainer kunt u één keer in de vier weken laten legen.
 • PMD-zakken kunt u één keer in de twee weken aan straat zetten. Bij flats en appartementen is dit één keer per week.
 • Kijk in de afvalkalender wanneer Remondis het GFT+E afval, restafval en PMD-afval bij u ophaalt.
 • Bied de containers en PMD-zakken alleen aan op de inzameldag. Zet ze vóór 07.00 uur aan de rand van de rijweg met de wielen naar de rijweg toe en de deksel dicht. Er mag geen afval uitsteken.
 • Na lediging zet u de container weer zo spoedig mogelijk binnen.
 • U zorgt er zelf voor dat uw container goed geleegd kan worden. Pas dus op met vorst of te vast aandrukken.
 • Elke lediging van het restafval wordt volledig in rekening gebracht, ook een gedeeltelijke lediging.

Als u gaat verhuizen

 • Als u gaat verhuizen, laat u de grijze en groene container op uw oude adres achter. Dat geldt ook voor de afvalpas.
 • Verhuist u naar een nieuwbouwwoning? Bel de gemeente voor nieuwe afvalcontainers op (0478) 52 33 33.

Kosten

 • Omruilen van een container is gratis. 
 • Voor het laten legen van uw restafvalcontainer betaalt u afvalstoffenheffing. Die bestaat uit een basistarief en een halfjaarlijks termijnbedrag dat afhankelijk is van het aantal ledigingen en de grootte van de container. 
 • Het aan de straat zetten van de groene GFT+E container is gratis. Deze kosten zitten voortaan in het basistarief. U betaalt naast het basistarief alleen nog per leging van de grijze restafvalcontainer. Hoeveel dit is, verschilt per maat container.

Kosten per lediging container restafval

Soort container Kosten
40 liter container* € 2,81
60 liter container € 4,22
60 liter ondergrondse container € 4,22
80 liter container* € 5,62
140 liter container € 9,84
240 liter container € 16,87

* deze maat container is niet meer verkrijgbaar.