Zorgaanbieders Wmo

Heeft u een verwijzing gekregen voor hulp? U mag zelf de zorgaanbieder kiezen.

Overzicht zorgaanbieders Wmo

De gemeente heeft voor Wmo contracten afgesloten met verschillende aanbieders van zorg. Bijvoorbeeld voor individuele begeleiding, dagbesteding of ondersteuning bij het huishoudelijk werk. De precieze zorg kan per aanbieder verschillen. U kunt altijd bij de aanbieder informeren of de zorg wordt vergoed en of het onder het contract met de gemeente valt.

Bekijk het overzicht van alle zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten op www.sociaaldomein-limburgnoord.nlexterne-link-icoon.

Landelijke inkoop Wmo

Aanbieders met een specialistische functie hebben een landelijk raamcontract afgesloten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Een lijst van deze aanbieders is te raadplegen via voorzieningen-en-zorgaanbieders-wmo-zg-2019-2020externe-link-icoon op de website van de VNG.