Zorgaanbieders jeugdhulp

Heeft u een verwijzing van een arts, jeugdconsulent of gezinscoach gekregen voor jeugdhulp? U mag zelf de zorgaanbieder kiezen

Overzicht zorgaanbieders

De gemeente heeft voor jeugdhulp contracten afgesloten met verschillende aanbieders van zorg. De precieze zorg kan per aanbieder verschillen. U kunt altijd bij de aanbieder informeren of de gevraagde zorg vergoed wordt en onder het contract met de gemeente valt.

Bekijk het overzicht van alle zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten op www.sociaaldomein-limburgnoord.nl.

Landelijke inkoop jeugdzorg

Jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie hebben een landelijk raamcontract afgesloten met de VNG. Een lijst van deze jeugdhulpaanbieders is te raadplegen via functies-en-zorgaanbieders-jeugd-2019-2020 op de website van de VNG.