Zorg & Veiligheidshuis Limburg Noord

Samenwerking van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en verschillende instellingen op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. U kunt zelf contact opnemen als u vragen heeft

Wat u moet weten

Het Zorg & Veiligheidshuis biedt ondersteuning op het gebied van:

Beschermd wonen

De regeling beschermd wonen wordt voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg door de gemeente Venlo uitgevoerd. Gemeente Venlo beoordeelt de aanvragen en ondersteunt de lokale teams als die vermoeden dat een cliënt is aangewezen op een vorm van beschermd wonen.