Zonnepark nabij Smakt

Publicatiedatum: 
28 jun 2018
De gemeente Venray werkt mee aan plannen voor een zonnepark. Het park van bijna 25 ha komt ten zuiden van Smakt te liggen en grenst gedeeltelijk aan de A73. In de loop van 2019 moet het zonnepark gerealiseerd zijn. Het park omvat dan bijna 25 ha en wekt groene stroom op voor circa 7700 huishoudens.

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op uit het zonlicht. De ervaren ontwikkelaar Kronos Solar wil het zonnepark realiseren en verbindt zich 25 jaar aan het park. Het zonnepark levert een bijdrage van ca. 9% aan de gemeentelijke ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Naast het zonnepark worden zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen gestimuleerd door de gemeente.

Vergunning

Kronos Solar heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag ligt van 25 juni tot en met 9 augustus ter inzage. In de loop van september kan het college van B en W de vergunning verlenen. Hierna kan de benodigde Rijkssubsidie worden aangevraagd. Deze subsidie is op dit moment nog noodzakelijk om zonne- of windparken op land te exploiteren.

Inwoners kunnen participeren

Inwoners en bedrijven uit Venray kunnen waarschijnlijk straks een ‘zonnedeel’ kopen en daarop rendement behalen. Of dit via obligaties, aandelen of via een zogenoemde postcoderoos gaat lopen wordt momenteel onderzocht. Hiervoor werkt de gemeente samen met de lokale energiecoöperatie BeePower, de dorpsraad Smakt-Holthees en Kronos Solar. Na de zomervakantie organiseren deze organisaties samen een informatieavond.