Wüsterveld

Het Wüsterveld is een voorbeeldgebied voor de vestiging van vernieuwende veehouderijbedrijven.

De bedrijven in Wüsterveld zijn vooral gericht op het welzijn van de dieren. En er is aandacht voor de gezondheid van mens en dier. Voor de ontwikkeling van Wüsterveld maakte de gemeente Venray de Gebiedsvisie Wüsterveld en het Inrichtingsplan Wüsterveld. De gebiedsvisie geeft de reikwijdte en ontwikkelingsrichting van het gebied weer. Het inrichtingsplan vormt de uitwerking van de gebiedsvisie en geeft invulling aan de inrichting van het gebied. In totaal kunnen zich hier 4 veehouderijen vestigen. De Wüsterweg wordt verbreed en er komt een wandelpad in combinatie met enkele landschappelijke elementen.

pdf Inrichtingsplan Wüsterveld (PDF, 3.36 MB) pdf Gebiedsvisie Wüsterveld (PDF, 1.95 MB)

Eerste bedrijven op het Wüsterveld

Sinds september 2017 is het eerste bedrijf op Wüsterveld in bedrijf gegaan. Het betreft een innovatieve legkippenstal van het bedrijf Kipster (www.kipster.nl). Momenteel is de realisatie aan de gang van het tweede bedrijf, Lamberdina’s Hoeve (www.lamberdinashoeve.nl). Dit is een biologische pluimveehouderij, waarbij kippen onder de hoogstambomen zullen gaan scharrelen. Daarnaast lopen er nog initiatieven om 2 andere bedrijven te laten landen op Wüsterveld.