WOZ-waarde te hoog? Bel de gemeente!

Publicatiedatum: 
7 feb 2019
U heeft onlangs de aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-waarde ontvangen. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Bent u van mening dat er een fout is gemaakt? Bel dan eerst met de gemeente. Als de WOZ-waarde inderdaad te hoog is, kan die wellicht ook zonder bezwaarschrift worden bijgesteld.

Bureaus en makelaars plaatsen regelmatig advertenties waarin zij zich opwerpen als uw belangenbehartiger: ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’. Maar als het bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd, moet de gemeente deze bureaus een wettelijk vastgestelde vergoeding betalen. En dat kan behoorlijk oplopen, met 765 euro voor elk toegekend bezwaar. Zeker als het om relatief kleine verschillen gaat. Een rekenvoorbeeld. Wanneer een bezwaarschrift wordt toegekend en de WOZ-waarde van uw woning met bijvoorbeeld € 5.000 wordt verlaagd, betekent dit een vermindering op uw aanslag van € 7,39. De gemeenschap verliest echter € 765 omdat de gemeente het bureau voor zijn ‘werkzaamheden’ moet betalen. Dat zijn kosten die moeten worden doorberekend in de tarieven van de onroerende zaakbelastingen in het volgende belastingjaar. Wat dan vaak hogere belastingtarieven betekent – dan is die ‘winst’ van 7 euro weer weg.