Woonvoorziening

Het kan zijn dat u door ziekte of een beperking aanpassingen nodig heeft in uw woning. We bekijken altijd eerst wat u zelf kunt oplossen. Hulpmiddelen die algemeen gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld een thermostaatkraan, douchebeugel of douchezitje koopt u zelf.

Wat u moet weten

De gemeente kijkt altijd of u zaken heeft kunnen voorzien. Gaat u bijvoorbeeld verbouwen en bent u al ouder? Dan kunt u nu alvast rekening houden met mogelijke, toekomstige beperkingen. Zijn er toch onvoorziene omstandigheden waardoor u beperkingen ervaart? En u kunt dit probleem niet zelf oplossen? Neem dan contact op met het Schakelplein van de gemeente. Gekeken wordt naar de meest passende en goedkope oplossing.

Eigen bijdrage

Voor een woonvoorziening geldt een eigen bijdrage. Hiervoor geldt een maximaal tarief van € 20,60,- per maand.

Aanvragen

Bel het Schakelplein van de gemeente Venray, telefoon (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1.