Wijzigingsplan ontwerp, Veldstraat 22 te Merselo

Burgemeester en wethouders van Venray maken de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het wijzigingsplan:

Met dit ontwerpwijzigingsplan vindt er een vormverandering van het bouwvlak, in combinatie met de wijziging naar een bedrijfsbestemming voor een landbouwverwant bedrijf.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 21 december 2023 tot en met 17 februari 2024 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.