Wijzigingsplan, ontwerp, Steegse Peelweg 18a te Leunen

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het wijzigingsplan:

Op de locatie is momenteel een agrarisch bedrijf gevestigd. Het plan omvat de realisatie van een bedrijfswoning aan de zuidkant van het plangebied. De geplande activiteiten kunnen echter niet worden gerealiseerd op basis van het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Venray 2010, herziening regels 2017'. Hiervoor moet een wijzigingsprocedure worden doorlopen.

Ter inzage 

Het ontwerpplan ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Venray, 21 december 2023