Wijziging Damoclesbeleid

De burgemeester van Venray heeft op 23 september 2019 gewijzigde beleidsregels vastgesteld ter nadere uitwerking van artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid).

Artikel 13b Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden indien in een woning of lokaal, al dan niet voor publiek toegankelijk, soft- en/of harddrugs zoals bedoeld in lijst I en II van de Opiumwet, worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn.

Aanleiding

Aanleiding voor de wijziging van het beleid is dat de burgemeester sinds 1 januari jl. een nieuwe bevoegdheid heeft op basis van artikel 13b Opiumwet. Dit betekent dat de burgemeester ook een woning of pand kan sluiten in het geval er een hennepkwekerij of drugslab wordt aangetroffen, maar er (nog) geen soft- of harddrugs (meer) aanwezig zijn. Het gaat dan om situaties waarbij er apparatuur, materialen, grondstoffen, chemicaliën en/of versnijdingsmiddelen worden aangetroffen, waarvan bekend is dat deze bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs.

Onmiddellijke sluiting

In het gewijzigde Damoclesbeleid ligt vast op welke manier burgemeester Gilissen gebruik zal gaan maken van deze nieuwe bevoegdheid. Uitgangspunt is en blijft dat voor alle overtredingen het ‘one strike, you are out’ principe geldt. Dit betekent dat bij het aantreffen van een handelshoeveelheid verdovende middelen onmiddellijk tot sluiting wordt overgegaan. Directe sluiting volgt ook bij constatering van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt (meer dan 5 planten).

Handhavingsregime

In de beleidsregels is verder ook het handhavingsregime inclusief de handhavingsmatrix vastgelegd. Gekozen is voor het opleggen van een last tot sluiting van de woning of het lokaal. De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de woning of het lokaal eerder gesloten is geweest. De periode van sluiting varieert van 3 maanden tot een sluiting voor maximaal 36 maanden.

Publicatie en inzagetermijn

Het Damoclesbeleid wordt op 7 oktober gepubliceerd op de pagina decentrale regelgeving op overheid.nl. Het beleid ligt (digitaal en op papier) van 24 september tot en met 4 november 2019 voor iedereen ter inzage in het klantencontactcentrum van het gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter via telefoonnummer (0478) 52 33 33.