Wijkteams Venray

Venray heeft vier wijkteams die actief zijn in de wijken Landweert, Centrum/Centrum-West, Veltum en Brukske. In de kerkdorpen zijn de wijkverpleegkundigen aanspreekpunt voor de bewoners. Professionals van verschillende organisaties zoals Synthese, politie, gemeente Venray, Wonen Limburg en de wijkverpleegkundige, werken in de wijkteams samen met de bewoners aan een veilige, leefbare en zorgzame wijk.

Meer informatie vindt u op de website wijkteamvenray.nl

Wat u moet weten

Het wijkteam zoekt samen met inwoners van de wijk naar oplossingen voor problemen of vragen op het gebied van zorg en welzijn, leefbaarheid en veiligheid. Bijvoorbeeld vragen over:

  • opvoeden
  • lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • werk en inkomen 
  • vervoer
  • wonen
  • financiën

Het wijkteam kijkt in eerste instantie naar wat iemand zelf kan doen of wat familie, vrienden of kennissen kunnen betekenen. Is professionele hulp noodzakelijk? Dan wordt deze ingeschakeld.

Koffiemomenten en bewonersavonden

U vindt de wijkteams regelmatig in de wijk, bijvoorbeeld bij activiteiten in het wijkcentrum. Ook zijn er koffiemomenten en bewonersavonden in de wijk. We horen graag hoe het met u gaat en wat u van de wijk vindt. Samen kijken we naar wat nodig is om prettig te leven en te wonen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een nieuwe speelplek voor kinderen of een eetpunt in de wijk.

Dorpsinformatiepunt 

In de Venrayse kerkdorpen zijn geen wijkteams maar wijkverpleegkundigen aanwezig. Meer informatie leest u op wijkteamvenray.nlexterne-link-icoon.