Wethouder/locoburgemeester Jan Loonen (CDA)

Wethouder Jan Loonen

Portefeuille

Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen

Thema's:

 • Economie en acquisitiebeleid
 • Kennisinfrastructuur en campusontwikkeling (Greenport Venlo)
 • Infra-projecten (Maaslijn-station Venray/Via Venray c.a./Haven Wanssum c.a.)
 • Gebiedsontwikkelingen waaronder GOW, DMB, Oostrum/Blakt, Roekenbosch
 • Bedrijventerreinen
 • Beleid Huisvesting Buitenlandse Werknemers
 • Grondbedrijf, grond en eigendommen en vastgoedbeleid
 • Centrumontwikkeling (incl. Laathof/Goumansplein/Vergeten 3-hoek/Bleek/Bieb)
 • Toerisme en recreatie
 • Plattelandsbeleid
 • Maasgaard
 • Evenementen en Kermissen
 • Vergunningverlening
 • Glasweb
   

Jan Loonen studeerde landbouwtechniek in Wageningen en werkte daarna bij het Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Sinds 1993 heeft hij een agrarisch adviesbureau. Loonen is naast wethouder ook locoburgemeester van Venray.

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 33 of 06-53252669
E: Jan.Loonen@venray.nl

Volg Jan Loonen op Twitter: @JWGMLoonen

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het wethouderschap:

 • Lid externe Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • Adviserend lid bestuur Leisure Port
 • Lid bestuur (secretaris) Stichting Toerisme Venray
 • Adviserend lid Toeristisch Platform Venray
 • Lid overleg logistiek achterland Gelderland-Overijssel-Limburg-Drente (Corridor)
 • Lid comité Starter van het kwartaal
 • Lid Stuurgroep revitalisering De Hulst 1
 • Lid overleg Campus ontwikkeling Greenport Venlo
 • Lid Agribusiness Groep Venray
 • Lid overleg Viaport Venlo
 • Adviserend lid Ondernemers Vereniging Smakterheide
 • Lid vergadering euregio rijn-maas-noord
 • Lid commissie Business to Business euregio rijn-maas-noord
 • Lid Tuinbouwbusinessclub Noord-Limburg
 • Lid Bedrijven op Bezoek (BOB)
 • Lid bestuur Knowhouse
 • Lid vergadering van Aandeelhouders van Knowhouse
 • Community partner Feed Design Lab Wanssum
 • Lid Stuurgroep Via Venray
 • Adviserend lid Klankbordgroep Via Venray
 • Adviserend lid BIZ Smakterheide en Venray
 • Centraal Voorzitter Woontafel Venray
 • Voorzitter stuurgroep Venray Bloeit
 • Lid overleg LLTB-Venray
 • Lid Platform Logisch
 • Lid Advisory Board Logistiek Noord-Limburg
 • Lid overleg Eiwitrijk
 • Overleg Ondernemersklankbord Noord-Limburg
 • Lid platform Blueports Havenoverleg Limburg
 • Portefeuillehoudersoverleg Uitvoeringsagenda Havenbeheer
 • Adviserend lid Venrays Ondernemers Platform
 • Lid provinciaal overleg Strategisch Arbeidsmarkt overleg
 • Lid overleggroep SW Noord Limburg West
 • Lid overleg Wonen Limburg
 • Lid overleg Werkplein Venlo
 • Lid Stuurgroep Maasgaard
 • Lid Stuurgroep Loobeek BV (Brabander)
 • Lid Stuurgroep Blakt
 • Lid Stuurgroep Hulst 2
 • Lid bestuur VVV Venray
 • Lid Regionale Overleg Tafel Innoveren en Vermarkten
 • Lid Provinciaal bestuurlijk overleg MIRT
 • Lid Gemeentelijk overleg Bouwend Nederland
 • Lid overleg acquisitie provincie Limburg
 • Lid Theatersociëteit Schouwburg Venray
 • Lid Nederland Distributieland (NDL)
 • Bestuurslid Smart Logistics Centre Venlo
 • Lid AB en lid AvA Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
 • plv lid Economic Development Board
 • Lid AB NLW

Niet voortvloeiend uit het wethouderschap:

 • Lid van Raad van Toezicht van het Huis voor de Kunsten Limburg. Bezoldigd, inkomsten vloeien terug in de gemeentekas
 • Lid van Raad voor Economische Aangelegenheden van het Bisdom Roermond, onbezoldigd.
 • Voorzitter Wild Beheer Eenheid Venray
 • Adviserend bestuurslid Molen Nooit Gedacht Merselo
 • Adviserend bestuurslid CDA-Venray
 • Erelid Agribusiness Groep Venray
 • Diverse lidmaatschappen en “vrienden van” lidmaatschappen