Wethouder Martin Leenders

Foto van wethouder Martin Leenders

Contact

Telefoon

(0478) 52 36 65

E-mail

martin.leenders@venray.nl

Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Journalisten/media kunnen contact opnemen via:

Portefeuille Sociaal domein: WMO, Jeugdzorg, Participatie, Armoedebeleid, Integratie, Volksgezondheid, Sport

Thema's: 

 • Minima-/armoedebeleid
 • Integratie en inburgering
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Inclusieve samenleving
 • (Volks)gezondheid
 • Sport

Nevenfuncties voortvloeiende uit het wethouderschap:

 • Voorzitter DB  MGR (Modulaire gemeenschappelijke regeling) Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Lid van het AB MGR (Modulaire gemeenschappelijke regeling) Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Lid bestuurscommissie GGD Noord- en Midden Limburg van de Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid DB Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West
 • Lid commissie Sociale aangelegenheden, Cultuur en Sport Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid GMR Omnibuzz
 • Lid Stuurgroep Sportregio Noord-Limburg
 • Lid VNG Bestuurlijk netwerk BJ42
 • Lid Bestuurscommissie WMO (Noord- en Midden-Limburg)
 • Lid regionaal portefeuillehouders overleg Sociaal domein
 • Lid Stuurgroep Veilig Thuis
 • Regionaal bestuurlijk trekker decentralisatie Jeugdzorg
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid stuurgroep Jeugd en Veiligheid
 • Lid Regio overleg Noord en Midden Limburg WvGGZ

Nevenfuncties niet voortvloeiende uit het wethouderschap (onbezoldigd):

 • Scheidsrechter KNVB/SV Venray
 • Burgerhulpverlener Hard voor Hart
 • Adviseur van het bestuur van Samenwerking Venray
 • Lid Samenwerking Venray
 • Lid Sportvereniging Venray
 • Adviseur Toon Hermans huis noord Limburg

Vervanging:

Wethouder Martin Leenders vervangt de portefeuille van wethouder Wim de Schryver in geval van verhindering of afwezigheid.