Wethouder Martijn van der Putten (D66)

Wethouder Martijn van der Putten

Portefeuille

Onderwijs, Ruimtelijke planning en Middelen

Thema's:

 • Onderwijs (incl. peuteropvang)
 • Volkshuisvesting/planologie/stedenbouw
 • Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. visie Veehouderij)
 • Ruimtelijke Kwaliteit
 • Duurzame, grootschalige energieopwekking
 • POL
 • Omgevingswet
 • Gegevenshuis
 • Gebiedsontwikkelingen Sint Anna/Sint Servaas
 • Middelen, financiën, P&C, ICT, facilitair, Organisatieontwikkeling en P&O
 • Belastingen en leges

 

Martijn van der Putten studeerde bestuurskunde en werkte bij adviesbureau BMC.

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 33
E-mail: martijn.van.der.putten@venray.nl

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het wethouderschap:

 • Lid commissie G2G euregio Rijn-Maas-Noord
 • Plaatsvervangend lid (algemene) Vergadering euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimte
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Wonen regio Noord Limburg
 • Lid Woontafel Venray
 • Voorzitter overleg Wonen Limburg
 • Lid stuurgroep Jeugd en Veiligheid
 • Lid stuurgroep VSV
 • Voorzitter bestuurlijk overleg onderwijsbeleid
 • Lid OOGO, passend onderwijs
 • Voorzitter stuurgroep Talentencampus
 • Lid van de Provinciale Stuurgroep Euregionaal onderwijs