Wethouder Jan Jenneskens (D66)

Wethouder Jan Jenneskens

Portefeuille

Onderwijs, Ruimtelijke planning en Middelen

Thema's:

 • Onderwijs (incl. peuteropvang)
 • Volkshuisvesting/planologie/stedenbouw
 • Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. Visie veehouderij)
 • Ruimtelijke Kwaliteit
 • Duurzame, grootschalige energieopwekking
 • POL
 • Omgevingswet
 • Gegevenshuis
 • Gebiedsontwikkelingen Sint Anna/Sint Servaas
 • Middelen, financiën, P&C, ICT, facilitair
 • Belastingen en leges

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 11
E-mail: jan.jenneskens@venray.nl

Nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging Kleine Kernen Limburg (onbezoldigd)