Wethouder Jan Jenneskens

Foto van wethouder Jan Jenneskens

Contact

Telefoon

(0478) 52 33 11

E-mail

jan.jenneskens@venray.nl

Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Journalisten/media kunnen contact opnemen via:

Portefeuille Wonen, Organisatieontwikkeling, Bedrijfsvoering

De invulling van deze portefeuille geeft ruimte voor overdracht van kennis en ervaring en ondersteuning waar nodig in andere portefeuilles.

Thema’s:

 • Omgevingsprogramma Wonen
 • ICT, Gegevenshuis, Digitalisering, Data-gedreven werken, Privacy, Facilitair, Algemene Juridische Zaken, Commissie Bezwaar en Beroep
 • Dienstverlening aan inwoners inclusief Burgerzaken
 • Grote lopende projecten zoals reactivering Vliegbasis De Peel
 • Organisatieontwikkeling en P&O
 • Volkshuisvesting/stedenbouw
 • Grondbeleid
 • Coördinatie regionale samenwerking (i.c.m. portefeuille burgemeester)
 • Publieksdiensten

Nevenfuncties voortvloeiende uit het wethouderschap:

 • Voorzitter Bestuur overleg Wonen regio Noord-Limburg
 • Voorzitter Regiegroep Regio Noord Limburg
 • voorzitter Platform Vitale Veehouderij
 • Plv-lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) vliegbasis De Peel
 • Lid ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord

Nevenfuncties niet voortvloeiende uit het wethouderschap (onbezoldigd):

 • Bestuurslid vereniging Kleine Kernen Limburg
 • Lid D66

Vervanging:

Wethouder Jan Jenneskens vervangt de portefeuille van burgemeester Leontien Kompier in geval van verhindering of afwezigheid.

We starten met 5 wethouders. Binnen een jaar evalueren we de werkdruk binnen het college. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen over de voorzetting met 5 wethouders of wel een herverdeling van taken over de eerste 4 wethouderportefeuilles.