Wethouder Cor Vervoort (VENRAY Lokaal)

Wethouder Cor Vervoort

Portefeuille

Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Thema’s:

 • Duurzaamheidsbeleid (integraal)
 • Energiebeleid (integraal)
 • Natuur-, klimaat- en milieubeleid
 • Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel)
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Verkeersveiligheid (ROVL)
 • Beleid en beheer Openbare Ruimte
 • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
 • Publieksdiensten
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Gebiedsvisie Vlakwater

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 33 of 06- 38 67 56 46
Email: cor.vervoort@venray.nl

Volg Cor Vervoort op Facebook: cor.vervoort.1