Wethouder Cor Vervoort (VENRAY Lokaal)

Wethouder Cor Vervoort

Portefeuille

Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Thema’s:

 • Duurzaamheidsbeleid (integraal)
 • Energiebeleid (integraal)
 • Natuur-, klimaat- en milieubeleid
 • Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel)
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Verkeersveiligheid (ROVL)
 • Beleid en beheer Openbare Ruimte
 • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
 • Burgerzaken
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Gebiedsvisie Vlakwater

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 33 of 06- 38 67 56 46
E-mail: cor.vervoort@venray.nl

Volg Cor Vervoort op Facebook: cor.vervoort.1

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het wethouderschap:

 • Euregio Rijn-Maas Noord; lid algemene ledenvergadering
 • Euregio Rijn-Maas Noord; lid algemene ledenvergadering (ALV)
 • Euregio Rijn-Maas Noord; lid commissie Interreg
 • Euregio Rijn-Maas Noord; lid commissie RO, Infrastructuur, Mobiliteit, Milieu en Energie
 • Nazorg Limburg B.V.; vertegenwoordiging namens gemeente
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg, vertegenwoordiging namens Venray
 • AB Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • Bestuurslid Vereniging natuurnetwerk Gemeenten
 • Plaatsvervangend lid AB Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
 • Lid Waterpanel Limburg
 • Lid Waterpanel Noord Limburg
 • Lid regiegroep Trendsportal
 • Lid taakgroep Maas Nederlandse Vereniging Rivierengemeenten
 • Lid PHO Ruimtelijk Domein Regio Venlo

Niet voortvloeiend uit het wethouderschap:

 • Onafhankelijk voorzitter gebruikerscommissie Optiesport (onbezoldigd)