Wethouder Carla Brugman - Rustenburg (VENRAY Lokaal)

Carla_Brugman-Rustenburg

Portefeuille

Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Thema’s:

 • Duurzaamheidsbeleid (integraal)
 • Energiebeleid (integraal)
 • Natuur-, klimaat- en milieubeleid
 • Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel)
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Verkeersveiligheid (ROVL)
 • Beleid en beheer Openbare Ruimte
 • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
 • Publieksdiensten
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Gebiedsvisie Vlakwater

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 33 of 06-24900455
Email: Carla.Brugman@venray.nl

Volg Carla Brugman op Twitter: @CarlaBrugmanR en op instagram: carla_brugman

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Euregio Rijn-Maas Noord:
 • Lid algemene ledenvergadering (ALV)
 • Lid commissie Interreg
 • Vicevoorzitter commissie RO, Infrastructuur, Mobiliteit, Milieu en Energie
 • Nazorg Limburg B.V., vertegenwoordiging namens gemeente
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg, vertegenwoordiging namens Venray
 • Voorzitter AB Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • Voorzitter DB Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • Bestuurslid Vereniging Natuurnetwerk Gemeenten
 • Plaatsvervangend lid AB Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lid Waterpanel Limburg
 • Lid Waterpanel Noord Limburg
 • Lid BO Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Regiegroep Trendsportal
 • Vicevoorzitter Trendsportal
 • Lid taakgroep Maas Nederlandse Vereniging Riviergemeenten
 • Lid PHO Ruimtelijk Domein Regio Venlo

Niet voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Voorzitter van de stichting Durf Te Vragen, Venray