Werkzaamheden Blitterswijck

Bijna alle wegen in Blitterswijck zijn tijdens het project Klimaatadaptatie Blitterswijck vernieuwd. Aansluitend vinden werkzaamheden plaats aan de weg tussen Blitterswijck en Wanssum.

Lopende werkzaamheden

Blitterswijck klimaatadaptatie

In het project Blitterswijck klimaatadaptatie zijn bijna alle wegen binnen de bebouwde kom van Blitterswijck vernieuwd. Op dit moment is de laatste fase (fase 6) van het project in uitvoering. In deze fase worden de Oude Heerweg, Ooijenseweg en Beeteweg (binnen de bebouwde kom) aangepakt.

De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in mei 2024 (dat is eerder dan verwacht).

In onderstaand kaartje zijn de werkvakken van fase 6 uitgelicht:

Kaart klimaatadaptatie Blitterswijck fase 6

Dit betreft een planning. Een planning is o.a. afhankelijk van het weer en kan dus wijzigen.

Werkzaamheden Oude Heerweg/Blitterswijckseweg tussen Blitterswijck en Wanssum

Aansluitend aan de werkzaamheden binnen de bebouwde kom, wordt de weg tussen Blitterswijck en Wanssum onder handen genomen. 

De werkzaamheden staan gepland van halverwege april tot en met juli 2024 en nog 2 dagen in augustus.

Werkzaamheden / aanpassingen

  • De wegconstructie tussen de Kulertsweg en de komgrens van Blitterswijck wordt vernieuwd. Op de kruising met de Krekelkamp en tussen Oude Heerweg 72 en 76 komt een drempel. Langs de rijbaan worden smalle betonstroken aangelegd. Ook het vrijliggend fietspad wordt vernieuwd.
  • Tussen de Burgemeester Ponjéestraat en de Kulertsweg vindt levensduur verlengend onderhoud plaats. Asfaltreparaties worden uitgevoerd en de weg krijgt een nieuwe slijtlaag.
  • Na de werkzaamheden geldt er een maximumsnelheid van 60km per uur.

Download onderstaande kaart voor een overzicht van de werkvakken van de werkzaamheden:

Vragen of meer informatie

Neem contact op met Ferry van Haarst via (0478) 52 37 64 of ferry.van.haarst@venray.nl.