Werkzaamheden Blitterswijck

De afgelopen jaren is het project klimaatadaptatie in Blitterswijck uitgevoerd. Hierbij zijn in bijna alle wegen infiltratieriolen aangelegd en is de verharding vervangen.

Werkzaamheden afgerond

De Oude Heerweg-Blitterswijckseweg buiten de bebouwde kom is vanaf vrijdag 19 juli weer open voor verkeer. Alle wegen zijn door weer open voor verkeer. Na een lange periode van minder verkeer, moet iedereen mogelijk weer wennen aan het verkeer, de wijzigingen aan de weg en de snelheid.

Bekijk hieronder welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden.

Uitgevoerde werkzaamheden

De gehele bebouwde kom van Blitterswijck is nu een 30 km per uur zone. Ook op de Oude Heerweg-Ooijenseweg is de maximumsnelheid verlaagd van 50 km naar 30 km per uur.

Bij veel woningen kan op eigen terrein worden geparkeerd. Zolang de weg en inritten niet worden geblokkeerd, mag ook op de rijbaan worden geparkeerd. Parkeren op het trottoir en in groenstroken is verboden.

De Oude Heerweg blijft de doorgaande weg voor (vracht)verkeer en wijkt qua inrichting af van de woonstraten. Verkeer op deze weg heeft voorrang. Het verkeer uit de zijstraten verlaat namelijk een uitrit. 

Voor het fietsverkeer zijn rode suggestiestroken aangelegd. 

Met deze inrichting is het maximaal haalbare eruit gehaald. Door de aanwezigheid van vracht- en landbouwverkeer zijn bepaalde keuzes gemaakt, zoals de afwezigheid van drempels voor snelheidsremming.

Ook onder de grond hebben veranderingen plaatsgevonden. Er is een infiltratieriool aangelegd waarin het regenwater wordt opgevangen. Dat regenwater infiltreert direct in de bodem of wordt, als het stelsel vol zit, afgevoerd naar een wadi. Het schone regenwater wordt dus niet meer onnodig afgevoerd naar de waterzuivering. 

Het vuilwaterriool naast het infiltratieriool heeft nu een grotere capaciteit omdat het geen regenwater meer hoeft te verwerken. Omdat het water direct in de grond infiltreert, is het belangrijk dat u geen afwaswater in de straatputten giet. Ook als u uw auto voor de deur wast, kunnen verontreinigingen via de straatput in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

De Oude Heerweg-Blitterswijckseweg richting Wanssum en de Ooijenseweg richting Broekhuizen zijn ook aangepast. 

  • De wegen zijn voorzien van nieuw asfalt met nieuwe markering. 
  • Langs de Oude Heerweg-Blitterswijckseweg is ook het fietspad vernieuwd. 
  • Op beide wegen is de maximumsnelheid 60 km per uur en heeft het verkeer nog steeds voorrang. Dit is te herkennen aan de borden en haaientanden bij de kruispunten.

Werkzaamheden in de toekomst

In het najaar van 2024 worden beplantingen aangebracht en bomen geplant langs de Oude Heerweg-Ooijenseweg binnen de bebouwde kom.

Het asfalt van de Beeteweg (binnen de bebouwde kom) vervangen we nog door klinkers. Dit gebeurt pas als geplande werkzaamheden van de gemeente Horst aan de Maas in de omgeving van Meerlo zijn afgerond.

Met de aanleg van de zogenaamde ‘kortsluitroute’ wordt een directe verbinding tussen de Blitterswijckseweg en de Brugstraat gemaakt. Dat is (voorlopig) het laatste grote project in de directe omgeving, maar het is nog onduidelijk wanneer dit start.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met Ferry van Haarst via (0478) 52 37 64 of ferry.van.haarst@venray.nl.