Werk in uw wijk

De gemeente vervangt op plaatsen in Venray de verharding en legt dan ook meteen een infiltratieriool naast de bestaande riolering aan. Zo wordt het regenwater opgevangen, kan het in de bodem zakken en komt het niet bij het riool van het vuile water.