Welstandsnota wederzijds vertrouwen

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen voor bouwen? De welstandsnota dient als basis bij de beoordeling of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. In deze welstandsnota vindt u de welstandscriteria die gelden binnen gemeente Venray