Wegreconstructie Brukske: project 'zijpootjes Brukske'

Het gedeelte Brukske parallel aan de Henri Dunantstraat gaat binnenkort op de schop. Het project bestaat uit twee delen: het Westelijk deel aan de westkant van het wijkcentrum Brukske en het Oostelijk deel aan de oostzijde van het Brukske. Het gedeelte tussen het oostelijk en het westelijk deel valt buiten het projectgebied, met uitzondering van een te maken rioolaansluiting nabij de goederenuitgang van de Jumbo/Lidl.

Kaart van waar de werkzaamheden van project 'zijpootjes Brukske' gaan plaatsvinden

Aanleiding

Het winkelcentrum van het Brukske heeft een directe aansluiting gekregen op de Henri Dunantstraat. Vracht- en autoverkeer met bestemming winkelcentrum hoeft geen gebruik meer te maken van dit gedeelte van het Brukske. Daarom kan deze weg anders worden ingericht, passend bij de toegestane snelheid van 30 km/uur.

Nieuwe inrichting

Er is een plan voor een nieuwe inrichting uitgewerkt met inbreng van diverse bewoners en belanghebbenden. Bij de nieuwe inrichting worden snelheidsremmende elementen aangebracht waarmee de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroot wordt:

 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers
 • Er komen meerdere plateaus
 • De weg wordt op enkele plekken verlegd waardoor de ‘rechte stukken’ minder recht worden. 

Daarmee ontstaat ruimte om de aanwezige groenvoorzieningen aan te passen en op te waarderen. Door de klimaatveranderingen regent het vaker en zijn de buien heviger. Daarom wordt er een nieuwe extra rioolbuis in de weg gelegd die het regenwater opvangt en in de bodem laat wegzakken. In de bermen komen plaatselijke verlagingen om water in op te vangen wat kan wegzakken in de bodem. De bermen krijgen een groene uitstraling met gras- en bloemrijke mengsels.  

Planning

 • In 2023 is de planvorming gestart. Deze heeft begin van dit jaar (2024) geleid tot een concreet plan waarmee de uitvoering gestart kan worden.
 • Vooruitlopend op het werk aan de weg is in februari/maart  2024 het groen aangepakt (gerooid of gesnoeid).
 • De uitvoering van het werk aan de weg start in april 2024 en moet eind december 2024 klaar zijn. Daarbij wordt het westelijk deel afzonderlijk uitgevoerd van het oostelijk deel.
 • Het werk wordt per deel in kleinere werkvakken uitgevoerd om de zijstraten zoveel als mogelijk bereikbaar te houden. 
 • Per werkvak/zijstraat worden de bewoners van de betreffende zijstraat tijdig door de aannemer huis-aan-huis geïnformeerd. 

Fasering

Westelijk deel

 • gedeelte tussen de kruising Brukske nabij de Bachstraat en het middengebied nabij Kiosk
 • start maandag 29 april 2024

Oostelijk deel

 • gedeelte tussen winkelcentrum Brukske vanaf Kiosk nabij de Klarinetstraat tot de kruising Brukske nabij de Tamboerijnstraat
 • start maandag 12 augustus 2024

Uitvoering en bereikbaarheid

Met uitzondering van de aansluiting van de zijstraten worden in de zijstraten geen werkzaamheden uitgevoerd.

Voor de uitvoering van het werk zal het werkvak zich als een ‘treintje’ verplaatsen met als doel om de overlast te beperken. Doorgaand verkeer is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk en dit zal daarom omgeleid worden. In de situaties waarin een zijstraat wordt afgesloten, worden tijdelijke voorzieningen/doorgangen gecreëerd om de bereikbaarheid zoveel als mogelijk in stand te houden. De betreffende bewoners van een af te sluiten zijstraat worden tijdig door de aannemer huis-aan-huis geïnformeerd met een overzichtskaartje van de tijdelijke voorziening. Ook de hulpdiensten worden tijdig geïnformeerd.

Vragen?

Het werk wordt uitgevoerd door de aannemer BLM. Voor vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van gemeente Venray: Mark Rongen mark.rongen@venray.nl.