Wat is Venray Vergroent?

Klimaatverandering, luchtkwaliteit, stikstof, plastic soep, stijging van de zeespiegel, hevige buien en langdurige droogte, afnemende biodiversiteit: deze onderwerpen zijn aan de orde van de dag.

Net als Europa, het Rijk en de provincies, hebben ook gemeenten een belangrijke rol om deze problemen het hoofd te bieden. De gemeente Venray doet dat onder de noemer van Venray Vergroent. In dit programma werken we op een slagvaardige, integrale en ambitieuze wijze aan de opgaven voor onze gemeente. Dat doen we het liefst samen met onze inwoners. Want het gaat om de toekomst van al onze inwoners van nu én de inwoners van de toekomst.

Venray Vergroent kent drie deelprojecten: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Energietransitie - van fossiele energie naar duurzame energiebronnen

In Nederland gebruiken we veel fossiele energie, zoals aardgas en kolen. We hebben afgesproken dat we overstappen naar andere, meer duurzame energiebronnen. Omdat fossiele energie verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Maar ook omdat het Nederlandse aardgas op raakt. Denk daarbij ook aan de problemen in Groningen. Daarnaast leidt de import van buitenlands gas tot een hogere energierekening en maakt het ons land en onze gemeente afhankelijk van andere landen.

In deze video over energietransitie leggen we uit hoe de gemeente Venray hiermee om gaat.

Klimaatadaptatie - maatregelen om onze omgeving klaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering

Dat het klimaat aan het veranderen is, is wel duidelijk. We krijgen steeds meer te maken met extreme situaties. Denk aan hittestress, wateroverlast of juist periodes van langdurige droogte. Wat kunnen wij als gemeente Venray hieraan doen? In deze video over klimaatadaptatie leggen we het uit.

De gemeente Venray werkt aan concrete maatregelen om de omgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Door de omgeving te vergroenen, hemelwater op te slaan in plaats van af te voeren en door ruimte te geven aan de Maas en onze beken. Daarmee willen we bovendien meteen onze biodiversiteit versterken en bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Visie Klimaatadaptatie

pdf Visie Klimaatadaptatie (PDF, 1.3 MB)

 

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

pdf Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2021-2025 (PDF, 680.98 KB)

 

Circulaire economie - naar een economie zonder afval

De afgelopen decennia hebben we onze economie op een lineaire manier ingericht. Dat betekent dat grondstoffen worden gewonnen, producten worden gemaakt en getransporteerd, worden gekocht en/of geconsumeerd, waarna ze op de afvalberg belanden of worden opgestookt. De gevolgen van de lineaire economie zijn overproductie (immers: productie is het verdienmodel), maar ook het uitputten van grondstoffen, een verslechtering van de luchtkwaliteit, de vergroting van de afvalberg, plastic soep, klimaatverandering en stikstofproblematiek.

Het is zaak deze productiewijze te veranderen. Dat betekent dat we naar een circulaire economie gaan, waarin afval waarde heeft en als grondstof voor (nieuwe) producten wordt gebruikt. Waarin producten opnieuw gebruikt worden en waarin we samen ervoor zorgen dat we al bij het produceren, inkopen en gebruiken denken aan de manier waarop het straks weer een functie kan krijgen. Van kleding tot bureaustoelen, van infrastructuur tot (kringloop)landbouw.

Er gaat al best veel goed, maar er kan nog heel veel beter! Zodat onze mooie gemeente ook voor de komende generaties leefbaar blijft. Daarom hebben we de Venrayse visie op circulaire economie gemaakt. In deze video over de circulaire economie leggen we uit wat de Venrayse visie is en hoe u zelf kunt bijdragen aan deze visie.

Visie Circulaire economie

pdf Visie Circulaire economie (PDF, 552.57 KB)

 

Uitvoeringsprogramma Circulaire economie

pdf Uitvoeringsprogramma circulaire economie (PDF, 510.51 KB)

 

Heeft u vragen of een goed idee?

De gemeente Venray heeft nog niet alle antwoorden. De komende jaren willen we graag samen met organisaties en inwoners werken aan de vergroening van Venray. Heeft u vragen of een goed idee? Deel dit met ons via vergroent@venray.nl.

Logo Venray Vergroent