Wat is uw mening? We nodigen u uit

Publicatiedatum: 
30 okt 2018
Vanwege het nieuwe omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) voor het centrum van Venray willen we graag met u in gesprek. Hiervoor zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd. Het thema Leegstand en Ruimtelijke Kwaliteit en het thema Gezondheid staat centraal.

De eerste avond vindt plaats op maandag 12 november 2018 en gaat over het thema Leegstand en Ruimtelijke Kwaliteit. In de Centrumvisie (vastgesteld door de gemeenteraad in 2016) is de wens uitgesproken om het kernwinkelgebied compacter te maken en het aantal leegstaande panden te verminderen. Graag gaan wij met u in gesprek over oplossingen om deze leegstand aan te pakken en de mogelijkheden die het nieuwe omgevingsplan daarbij kan bieden. Wij horen graag uw mening over hoe we de kwaliteit kunnen verhogen van de ‘entrees’ van het centrum en de verbindingen naar het kernwinkelgebied. Het gaat dan om de verbindingen van en naar het parkeerterrein Blekersveld, het parkeerterrein Raadhuisstraat en de parkeergarage bij de Gouden Leeuw.

De tweede avond vindt plaats op maandag 26 november 2018 en richt zich op het thema Gezondheid. Gezondheid van de leefomgeving staat steeds meer in de belangstelling. En in het omgevingsplan, anders dan voorheen in het bestemmingsplan, wordt het thema gezondheid nadrukkelijk verankerd. Wij gaan graag met u in gesprek over gezondheid in het centrum van Venray. De gezondheid van de leefomgeving kan bepaald worden door bijvoorbeeld geluid, groen, hitte maar ook door de leefbaarheid. Hoe staat het hiermee in het centrum van Venray en kunnen we hiermee rekening houden in het omgevingsplan?

Graag nodigen wij u uit voor deze avonden. We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Locatie: Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1.

  • Voor de avond Leegstand en Ruimtelijke Kwaliteit kunt u zich tot uiterlijk 7 november aanmelden
  • Voor de avond Gezondheid kunt u zich tot uiterlijk 19 november aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar tonneke.schmeitz@venray.nl met daarin uw naam- en adresgegevens. Graag ook aangeven naar welke avond(en) u wilt komen en met hoeveel personen.

Tijdens de bijeenkomsten werken wij met de app Locali om uw mening te peilen. U kunt deze downloaden in de App Store en de Play Store. U kunt meepraten over het omgevingsplan centrum door de enquête in te vullen in Locali en / of door naar de avond(en) te komen.